این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


اعضای هیات رئیسه میزگردهامهندس همایون حائری
 مشاور عالی و مدیر صادرات و توسعه برق وزیر نیرو
 

دکتر مجید عباسپور
مشاور عالی رئیس دانشگاه آزاد، رئیس انجمن متخصصان محیط زیست و هیات علمی دانشگاه صنعتی شریفمهندس یوسف آرمودلی
مدیرعامل شرکت گوهر انرژی و مدیرعامل اسبق سانا


مهندس سید حسین سجادی
مدیر عامل سازمان بهره‌وری ایران


مهندس علی‌ اصغر رجبی
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست


دکتر بهرام طاهری
مشاور عالی و نماینده وزیر نیرو در امور زیست محیطی


دکتر مجتبی فاضلی
رئیس برنامه آب و محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی


دکتر محمد تقی عاملی
مدیر برنامه علمی انرژی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

مهمانان ویژه کنفرانسدکتر علی مروی
مشاور وزیر نفت و رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در دوره نهم


دکتر عباس قائدرحمت
مشاور وزیر کشور در امور مجلس


دکتر محمد خدابخشی
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی


دکتر سید محمدرضا کاظمی
مشاور دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب، مدیر کل حراست گمرک کشور و نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی


دکتر محمد بیرانوندی
رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده مردم خرم آباد و چگینی در مجلس شورای اسلامی


دکتر الهیار ملکشاهی
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و نماینده مردم نماینده کوهدشت و بازوند در مجلس شورای اسلامی


دکتر احمد همتی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده مردم  سمنان در مجلس شورای اسلامی


مهندس علی اکبری
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و نماینده مردم  شیراز در مجلس شورای اسلامیدکتر علی کاظمی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و نماینده مردم  اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی


دکتر احمدعلی کیخا
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و نماینده مردم  زابل در مجلس شورای اسلامی


سرکار خانم هاجر چنارانی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده  مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی > کمیته راهبردی کنفراس
.: کمیته راهبردی کنفراس

 •   دکتر محمد ساتکین رییس انجمن انرژی ایران
 •   دکتر سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی
 •   دکتر یوسف رشیدی معاون آموزشی سازمان محیط زیست
 •   دکتر بهنام محمدی ایواتلو عضو هیات علمی دانشگاه تبریز و عضو هیات مدیره انجمن انرژی ایران
 •  دکتر محمد صادق ذبیحی قائم مقام رئیس مرکز ملی علوم وفنون لیزر ایران
 •   دکتر باقری مقدم دبیر کمیسیون انرژی شورای عالی عتف
 •   دکتر مجید عباسپور رئیس انجمن متخصصان محیط زیست
 •   دکتر گئورگ قره پتیان معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو و استاد تمام دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 •   دکتر حسین قدمیان عضو هیات عملی پزوهشگاه مواد و انرژی، عضو هیات مدیره انجمن انرژی ایران
 •   دکتر حسین شایقی رییس بنیاد نخبگان استان اردبیل و استاد تمام دانشگاه محقق اردبیلی
 •   مهندس سیروس بلورچی عضو هیات مدیره انجمن انرژی ایران
 •   دکتر یونس نوراللهی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نایب رییس انجمن انرژی ایران
 •   دکتر عاملی رئیس بخش انرژی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی