هیأت رئیسه میزگردهادکتر مجید عباسپور

مشاور عالی رئیس دانشگاه آزاد، رئیس انجمن متخصصان محیط زیست و هیات  علمی دانشگاه صنعتی شریف


دکتر محمد حسن پنجه شاهی
رئیس انیستیتو مهندسی نفت و مدیر شاخه انرژی و محیط زیست فرهنگستان علوم ایراندکتر محمد تقی عاملی
مدیر برنامه علمی انرژی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی


دکتر ناصر باقری مقدم
معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور


دکتر بهزاد آسائی
مدیر عامل شرکت آرین مه باد و معاون انرژی های تجدید پذیر ماهتاب گستر


دکتر کامران رضائی
عضو هیات علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران،  مدیر عامل TUV
NORD Iranدکتر محمد علی شفیع زاده
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی وزارت نیرو


صفحه اصلی > محوربهینه سازی انرژی
.: محوربهینه سازی انرژی

7- محوربهینه سازی انرژی (EOP)

 

v    اهداف در حوزه  بهینه سازی انرژی

 • بهینه سازی سمت عرضه حامل های انرژی
 • بهینه سازی سمت تقاضای حامل های انرژی

v    زمینه‌های موضوعی 

 • مدیریت انرژی در پروژه های صنعتی
 • زمینه‌های سیاست‌گذاری و ارائه راهبردهای مناسب جهت استفاده بهینه از حامل های انرژی  شامل:

1.  استراتژی استفاده از حامل های انرژی در کشور

2.  روش‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی در حوزه های انرژی‌

3.  راهکارهای کاهش اثرات زیست محیطی با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت‌های فسیلی

4.  استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق روستایی

 • مدیریت استراتژیک (مواردی مانند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی استراتژیک)
 • مدیریت منابع انسانی (مواردی مانند نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران عالی، جایگاه روابط صنعتی، اثربخشی آموزش و بهسازی کارکنان، کارراهه شغلی، برنامه‌ریزی نیروی انسانی)
 • مدیریت رفتار سازمانی )عوامل مؤثر بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان، تواناسازی کارکنان، فرهنگ و جو سازمانی تعارض و آثار آن به عملکرد کیفیت زندگی کاری)
 • مدیریت عملیات و بهره‌برداری )عوامل موثر بر کاهش افت انرژی و مصرف منابع آب و انرژی، بهینه‌سازی فرآیند سیستم نگهداری و تعمیرات، برنامه‌ریزی تعمیرات و نگهداری(
 • مدیریت کیفیت و بهره‌وری و ارزیابی عملکرد سازمانی (مواردی از قبیل راهکارهای عملی نظام کیفیت جامع، نظام پیشنهادها، تضمین کیفیت الگوهای ارزیابی عملکرد سازمانی، عوامل مؤثر بر بهره‌وری کارکنان و رضایتمندی مشترکین(
 • مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی (مواردی از قبیل ارزیابی و تعیین نیازهای اطلاعاتی و عصر اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات)
 • مدیریت تکنولوژی در صنعت انرژی
 • شبکه‌‌های هوشمند انرژی و نقش آن در مدیریت انرژی
 • کاهش ضایعات مواد سوختی در تولید انرژی الکتریکی از طریق افزایش راندمان تبدیل سوخت به انرژی الکتریکی، تولید توامان انرژی و بخار صنعتی
 • ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی در حجم زیاد، آخرین تحولات فناوری در زمینه نیروگاه‌های تلمبه ذخیره‌ای
 • کاهش مصرف داخلی نیروگاه‌ها
 • روش‌های پیشرفته برآورد بار و انرژی
 • روشهای موثر آموزش عمومی در مصرف بهینه انرژی